List of Officer Trainees - 2014
S.No. Officer's Name CPTP Code Class Room No. Cadre Team Team
1 Akalade Bhausaheb Shivaji Male D-46 B 6 AB1  
2 Amar Nivrutti Shinde Male J15 B 26 AB1  
3 Arjun Shrinivas Mahadeorao Male J16 B 25 AB2  
4 Ashish Prabhakar Phirke Male D-54 C 9 CD2  
5 Bandale Sangameshwar Vishvambhar Male J13 A 20 AB1  
6 Bangar Nitin arjun Male D-48 A 14 AB2  
7 Barade Tanaji Dilip Male J2 B 22 AB1  
8 Barhate Mukesh Shivaji Male J5 D 18 CD1  
9 Bhagvat Rajnandani Omprakash Female J24 C 8 CD1  
10 Bhagwat Avinish Arun Male J10 A 22 AB2  
11 Bhandare Sandeep Babaso Male D-56 A 32 AB2  
12 Bhangdiya Abhijeet Anil Male D-44 A 8 AB1  
13 Bharati Vaishnav Sitaram Female J37 D 16 CD2  
14 Bhole Kundan Vasudeo Male J17 B 29 AB1  
15 Bhosale Amol Jagannath Male J11 C 29 CD1  
16 Bhoyar Pankaj Keshaorao Male D-44 D 20 CD2  
17 Chaure Kishor Gokul Male D-65 D 15 CD1  
18 Chavan Anil Vikram Male D-62 C 21 CD1  
19 Chavan Mahendra Baburao Male J19 B 23 AB2  
20 Chavan Manik Shankarrao Male D-62 C 24 CD2  
21 Chavan Swapnil Suresh Male D-63 D 34 CD2  
22 Chikhale Sachin Shivaji Male D-47 D 27 CD1  
23 Chinilal Parasharam Bagul Male D-64 A 24 AB2  
24 Dalnar Priya Shivajirao Female J33 B 14 AB1  
25 Desai Yogesh Ranjeetrao Male J18 C 7 CD1  
26 Deshmukh Charusheela Prakash Female J35 B 15 AB2  
27 Deshmukh Narendra Tabaji Male D-57 B 3 AB1  
28 Devkate Satish Madhukar Male D-52 B 16 AB1  
29 Dhane Akshay Ashok Male D-41 B 33 AB1  
30 Dhaygude Grish Subhash Male D-54 B 30 AB2  
31 Dhodmise Trupti Ankush Female J27 B 13 AB1  
32 Digambar Ramprasad Lokhande Male D-67 D 8 CD2  
33 Dinesh Pallewad Male J3 B 34 AB1  
34 Disale Shrikat Audumbar Male D-42 B 7 AB2  
35 Dombe Kranti Kashinath Female J1 A 4 AB1  
36 Dongardive Arvind Arun Male D-60 A 17 AB2  
37 Dongare pravin Umesh Male D-50 C 23 CD1  
38 Fayaj Bashir Mulani Male J-8 C 3 CD1  
39 Gaddapod Keshav Laxman Male D-66 C 32 CD2  
40 Gadilkar Priyanka Madhav Female J23 D 6 CD1  
41 Gailkwad Lata Gangadhar J28 398 C 15 CD2  
42 Ghonsikar Sandeep Gopalrao Male J-12 C 25 CD1  
43 Godbharle Shyam Manohar Male C 12 CD2  
44 Gorde Rahul Rangnath Male D-49 B 31 AB2  
45 Gote Vijay Suresh Male D-45 B 32 AB1  
46 Indani Mahul Sanjaykumar Male J2 D 25 CD1  
47 Jadhav Aratee Tukaram Female J22 A 5 AB1  
48 Jadhav Kiran Dnyandeo Male D-43 D 22 CD2  
49 Jadhav Sandip Uttam Male J14 A 19 AB2  
50 Javalkoti Maheshkumar Sharanbasappa Male D-53 B 4 AB1  
51 Jayavantrao Dasharath Ugale Male D60 B 9 AB1  
52 Jaybhaye Sunil Pundlik Male D-43 C 26 CD1  
53 Kadam Shital Sambhaji Female J-31 B 19 AB1  
54 Kalpana Devidas Mirase Female J36 A 3 AB1  
55 Kanase Ravindra Male J-21 D 5 CD1  
56 Kapilnath Rameshrao Kalode Male D-45 A 29 AB2  
57 Karape Rajvardhan Mahadeo Male D-67 A 31 AB1  
58 Kardile Rahul Kashinath Male J6 D 13 CD1  
59 Khairnar Sarweshwar Tryambak Male D-55 D 32 CD2  
60 Khamkar Govind Raghunath Male D-48 D 21 CD1  
61 Khandalikar Shraradkumar Sudhakarrao Male D-57 C 18 CD1  
62 Kharat Shrikant Ashokkumar Male D-41 A 13 AB2  
63 Kolhe Sanghamitra Madhavarao Female J27 C 14 CD1  
64 Kothawale Sunil Tukaram Male J12 A 21 AB1  
65 Lawate Santosh Ramchandra Male D-42 C 5 CD1  
66 Londhe Ganesh Vithalrao Male J11 C 4 CD1  
67 Mane Sandip Vasantrao Male D-56 A 28 AB1  
68 Manohar Vasant Gavhad Male J4 D 14 CD1  
69 Meena Janya Ravtale Female J22 D 2 CD2  
70 Mitke Sandip Baburao Male D-61 B 2 AB2  
71 Mokate Dnyanoba Manik Male J8 D 30 CD1  
72 More Ganesh Bhaskar Male J7 C 31 CD2  
73 Mulik Surajkumar Vishnu Male J20 A 10 AB1  
74 Nakade Soniya Ravindra Female J29 C 11 CD1  
75 Nakate Shrikrishan Nilkanth Male J-21 D 1 CD1  
76 Omprakash Manchakrao Yadav Male J18 A 26 AB2  
77 Palekar Rajendra Tukaram J9 476 C 2 CD2  
78 Palve Shweta Ambadas Female J36 A 16 AB1  
79 Patil Aniket Shivaji Male J20 A 23 AB1  
80 Patil Audummbar Shamrao Male J17 D 17 CD2  
81 Patil Kunal Manohar Male J4 A 12 AB1  
82 Patil Sagar Balasaheb Male D-47 C 34 CD2  
83 Patil Shubhangi Tanaji Female J39 A 7 AB1  
84 Patil Smita Mahadev Female J33 B 17 AB2  
85 Patil Sumitkumar Subhashrao Male J10 B 28 AB1  
86 Patil Tejaswinee Maruti Female J38 A 18 AB1  
87 Pawar Ashish Prabhu Male D-68 A 35 AB2  
88 Pawar Priyanka Lalaso Female J28 A 2 AB1  
89 Pawar Sarita Jaywant Female J-26 D 4 CD1  
90 Phanase Dnyanada Lingeshwar Female J24 A 33 AB2  
91 Pilewad Archana Anandrao Female J38 D 7 CD2  
92 Pingale Nilam Dnyaneshwar Female J1 C 17 CD1  
93 Pote Ravindra Pralhadrao Male J16 C 28 CD1  
94 Pradip Rangrao Pandharbale Male D-65 B 1 AB2  
95 Prakash Laxman Jagtap Male D58 C 1 CD2  
96 Prasad Nanasaheb Gajare Male D-68 B 27 AB2  
97 Pravinkumar Nanabhau Wankhade Male D-55 D 23 CD1  
98 Pujari Shobha Maruti Female J-30 B 20 AB2  
99 Ramawat Omprasad Rameshwar Male D-51 C 27 CD2  
100 Raut Srinivas Eknath Male D-51 D 31 CD1  
101 Ravikiran Sheshnarayan Ghodake Male J13 B 12 AB1  
102 Rohan Shashikant Aher Male D-61 D 22 CD2  
103 Rohini Vilas Dhumal Female J26 B 11 AB2  
104 Sarika Shivajj Desai Female J25 C 20 CD1  
105 Sawant Gauri Ratnakar Female J32 B 10 AB1  
106 Seema Ramdas Mahale Female J29 D 9 CD1  
107 Sheetal Sharadrao Deshmukh Female J40 C 16 CD1  
108 Shelar Arun Jotiram Male D-49 A 30 AB1  
109 Shelar Shekhar Madhav Male D-59 D 24 CD1  
110 Shinde Dattatraya Bhausaheb Male D-46 C 6 CD2  
111 Shinde Rohini Ashok Female J35 D 12 CD1  
112 Shinde Shashikant Arjun Male D-64 A 34 AB2  
113 Shinde Vishal Kalidas Male J14 A 27 AB1  
114 Shirish Ashwinikumar Sapkal Male J7 D 11 CD2  
115 Shirsat Dhananjay Janardan Male D-66 C 22 CD2  
116 Shital Sadashiv Mhetar Female J31 D 28 CD2  
117 Shweta Shridharrao Kale Female J34 B 18 AB1  
118 Sonaje Dhiraj Rajendra Male D-52 A 15 AB2  
119 Sonawale Shivkumar Nagorao Male D-53 B 24 AB2  
120 Suchite Shinde Female J32 B 8 AB1  
121 Sudarshan Bhausaheb Tupe Male J19 D 19 CD1  
122 Suhas Sukumar Koregave Male J15 D 29 CD2  
123 Suryakant Mahadev Bhujbal Male J9 A 25 AB2  
124 Suryakant Shantaram Kate Male D-58 C 30 CD2  
125 Swami Ashwini Gajanan Female J39 C 10 CD2  
126 Swapnil Subhashrao Tangade Male J6 B 21 AB1  
127 Swati Sharadrao Isaye Female J25 C 13 CD2  
128 Temkar Pallavi Machhindra Female J37 A 9 AB2  
129 Thakur Ashwini Suresh Female J40 D 3 CD2  
130 Tukaram Kumar Bhalke Male J3 C 33 CD1  
131 Umesh Madhukar Nandagaoli Male D-63 D 10 CD1  
132 Vasundhara Ajay Gulhane Female J-30 C 19 CD1  
133 Wagh Balasaheb Dattatray Male J5 A 11 AB1  
134 Waghmode Sachin Anandrao Male D-59 D 33 CD2  
135 Wakharde Shyam Anandrao Male D-50 B 5 AB1  
136 Yogita Sahadev Kolhe Female J34 A 1 AB2  
Filters :
S.No. Officer's name Sex Room No. Class Roll No. English Class ICT Class